Vedúci partner

Definícia pojmu Vedúci partner v ekonomickom slovníku. Výraz Vedúci partner sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Vedúci partner“

(Lead Partner) – organizácia, vystupujúca v mene projektového partnerstva pri operačnom programe cieľa 3.