vedomé nedostatočné reagovanie

Definícia pojmu vedomé nedostatočné reagovanie v ekonomickom slovníku. Výraz vedomé nedostatočné reagovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „vedomé nedostatočné reagovanie“

nedostatočné reagovanie – Proces vedomého prijatia menej účinných opatrení, než je to nevyhnutné, s cieľom chrániť sa pred nežiadúcim javom.