vedľajší produkt

Definícia pojmu vedľajší produkt v ekonomickom slovníku. Výraz vedľajší produkt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „vedľajší produkt“

Produkt, ktorý sa vyrába ako vedľajší popri hlavnom výrobnom procese. Vedľajšie produkty sú typické pre spracovateľský priemysel ako napr. naftové rafinérie, chemické závody, v ktorých výroba hlavných produktov vyúsťuje v medzi úsekoch do výroby vedľajších produktov.