vedľajší odhad

Definícia pojmu vedľajší odhad v ekonomickom slovníku. Výraz vedľajší odhad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „vedľajší odhad“

Prognóza založená na faktoroch, ktoré priamo nesúvisia so spoločnosťou, napr. informácie, odvodené z prieskumu trhu a ekonomických ukazovateľov.