Vedecko-technologický park

Definícia pojmu Vedecko-technologický park v ekonomickom slovníku. Výraz Vedecko-technologický park sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Vedecko-technologický park“

Vedecko-technologický park (VTP) je iniciatíva obsahovo založená na podpore komerčnej realizácie výsledkov výskumu a vývoja formou malých a stredných firiem, funkčne a ekonomicky založená na rozvoji nehnuteľností (pozemkov, budov, sietí). Je veľmi úzko prepojená s jednou alebo viacerými vedecko-výskumnými inštitúciami (univerzity, akadémia a ďalšie organizácie výskumu a vývoja štátneho sektora).