vedecko-pedagogické tituly

Definícia pojmu vedecko-pedagogické tituly v ekonomickom slovníku. Výraz vedecko-pedagogické tituly sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „vedecko-pedagogické tituly“

Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického (umelecko-pedagogického) titulu docent je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a úspešné absolvovanie habilitačného konania. Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického (umelecko-pedagogického) titulu profesor je predchádzajúce získanie titulu docent a úspešné absolvovanie vymenúvacieho konania.