veda na vysokých školách

Definícia pojmu veda na vysokých školách v ekonomickom slovníku. Výraz veda na vysokých školách sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „veda na vysokých školách“

Úlohou vysokých škôl v oblasti vedy a techniky je vykonávať najmä základný výskum, využívať najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do tvorivej vedeckej činnosti. (§ 2/12 zákona).