Vecné bremená stavby

Definícia pojmu Vecné bremená stavby v ekonomickom slovníku. Výraz Vecné bremená stavby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Vecné bremená stavby“

sú nimi napr. práva na prechod cez pozemok, nároky spojené s rozvodom telekomunikácií, alebo so zásobovaním elektrickým prúdom atď. Všetky príslušné informácie poskytuje stavebný úrad.

Práva na prechod cez pozemok, nároky spojené s rozvodom telekomunikácií, alebo so zásobovaním elektrickým prúdom.