včas nezaplatený

Definícia pojmu včas nezaplatený v ekonomickom slovníku. Výraz včas nezaplatený sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „včas nezaplatený“

Objednávka, ktorá nebola dokončená podľa časového plánu.