váženie

Definícia pojmu váženie v ekonomickom slovníku. Výraz váženie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „váženie“

Určovanie hmotnosti telesa na základe pôsobenia tiaže na toto teleso; pozostáva z uloženia bremena určeného na váženie na váhy, zo zistenia hmotnosti bremena a zo sňatia bremena po vážení z váh.