varšavská dohoda

Definícia pojmu varšavská dohoda v ekonomickom slovníku. Výraz varšavská dohoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „varšavská dohoda“

(v leteckej nákladnej doprave) – Dohoda o zjednotení určitých pravidiel týkajúcich sa medzinárodnej leteckej dopravy, podpísaná 12. októbra 1929 vo Varšave, alebo novelizácia tejto Dohody Hágskym protokolom z roku 1955, ktorá bližšie stanovila povinnosti, alebo strany a limitácie a / alebo zbavila povinností dopravcov.