variant budúcnosti

Definícia pojmu variant budúcnosti v ekonomickom slovníku. Výraz variant budúcnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „variant budúcnosti“

Jedna z množín odlišných budúcnosti (vývojových ciest), ktoré sú z určitého podstatného hľadiska navzájom zameniteľné, rovnocenné a nevylučujúce sa. Dôvodom pre variantné a nie jednoznačné popisovanie budúcnosti je existencia veľkého počtu spojito pôsobiacich činiteľov, ktorých smer a intenzita pôsobenia závisí od množstva rôzne motivovaných rozhodnutí riadiacich subjektov, ktoré nie sú plne predvídateľné.