Variabilný symbol

Definícia pojmu Variabilný symbol v ekonomickom slovníku. Výraz Variabilný symbol sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Pôžičky a splátky, Investovanie.

Definícia výrazu „Variabilný symbol“

Variabilný symbol je maximálne 10 miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.

je maximálne desaťmiestny údaj uvádzaný na príkazoch k zúčtovaniu. Slúži k identifikácii platby pre účastníkov platobného styku – ide o správu pre príjemcov platby (v Home Credite sa ako variabilný symbol používa číslo úverovej zmluvy).

Je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti, súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.