variabilné náklady

Definícia pojmu variabilné náklady v ekonomickom slovníku. Výraz variabilné náklady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „variabilné náklady“

Náklady, ktoré viac alebo menej kolíšu s rozsahom činností. Rozdiel medzi fixnými a variabilnými nákladmi je len relatívny. Vo firme je dohodou určené v rozpočte a v cenách, ktoré náklady sa považujú za fixné a ktoré za variabilné. Poznámka: Zatriedenia variabilných a / alebo fixných nákladov a priamych a / alebo nepriamych nákladov sú od seba navzájom oddelené. Variabilné náklady vo svojej podstate môžu byť aj priame, aj nepriame. To isté platí aj pre fixné náklady. Napríklad: – variabilné náklady: – priame: náklady na priamy materiál, – nepriame: náklady na nepriamy materiál. – fixné náklady: – priame: náklady na stroje pokiaľ pracujú na jednom výrobku, – nepriame: náklady na plochu a budovy.