validácia / validation

Definícia pojmu validácia / validation v ekonomickom slovníku. Výraz validácia / validation sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „validácia / validation“

Proces určujúci, ako model, systém a pod. pracuje vo vzťahu k stanoveným kritériám. – VALIDATION – The process of determining how a model system, etc. performs with respect to the assessment criteria.