Validácia produktu

Definícia pojmu Validácia produktu v ekonomickom slovníku. Výraz Validácia produktu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Auditorstvo a controlling.

Definícia výrazu „Validácia produktu“

Činnosť, ktorou sa potvrdzuje a preukazuje zhoda produktu s požiadavkami v prevádzke produktu (skutočných, resp. simulovaných). V prípade, že produkt nie je možné verifikovať, realizuje sa validácia produktu.

Pokiaľ nie je možné verifikovať produkt na výstupe je potrebné výsledný produkt validovať. Validácia produktu je činnosť, ktorou sa preukazuje zhoda produktu s požiadavkami až v prevádzke produktu / napr. skúška pevnosti v tlaku betónov /