Trvalo-udržateľný rozvoj

Definícia pojmu Trvalo-udržateľný rozvoj v ekonomickom slovníku. Výraz Trvalo-udržateľný rozvoj sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia, Európska únia.

Definícia výrazu „Trvalo-udržateľný rozvoj“

je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. TUR zahŕňa zložky: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu;

Taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

(sustainable development) – je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.. TUR zahŕňa zložky: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu.

(sustainable development) – je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. Trvalo udržateľný rozvoj zahŕňa 3 zložky – ekonomickú, sociálnu a environmentálnu.