Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Definícia pojmu Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v ekonomickom slovníku. Výraz Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Agrárna ekonomika.

Definícia výrazu „Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo“

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo – Predstavuje systém, ktorý je ekonomicky životaschopný, nepoškodzuje životné prostredie, je technologicky možný a sociálne akceptovateľný (Dlouhý). Zohľadňuje sociálne potreby farmárov a podporu vidieckych komunít, ako aj nárok budúcich generácií na zdravú pôdu a zdravé potraviny.