Trvalá invalidita následkom úrazu

Definícia pojmu Trvalá invalidita následkom úrazu v ekonomickom slovníku. Výraz Trvalá invalidita následkom úrazu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Trvalá invalidita následkom úrazu“

telesné poškodenie poisteného v zmysle poistných podmienok úrazového poistenia/pripoistenia našej spoločnosti, tento pojem nie je totožný s pojmom invalidita používaným v sociálnom zabezpečení.