TRP

Definícia pojmu TRP v ekonomickom slovníku. Výraz TRP sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „TRP“

Ukazovateľ, ktorý vyjadruje zásah špecifickej cieľovej skupiny.