Trojstupňová metóda najmenších štvorcov

Definícia pojmu Trojstupňová metóda najmenších štvorcov v ekonomickom slovníku. Výraz Trojstupňová metóda najmenších štvorcov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Trojstupňová metóda najmenších štvorcov“

Trojstupňová metóda najmenších štvorcov (TMNŠ ; Three Stage Least Squares – 3SLS) sa používa na odhad parametrov interdepedentného systému simultánnych rovníc (po vylúčení identít a neidentifikovaných rovníc je možné aplikovať trojstupňový estimátor najmenších štvorcov na rovnice, ktoré zostanú, pričom je jedno či sú presne identifikované, alebo preidentifikované). Ako názov prezrádza ide o trojnásobnú aplikáciu MNŠ na každú rovnicu interdepedentného systému.