trimester

Definícia pojmu trimester v ekonomickom slovníku. Výraz trimester sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „trimester“

Časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na tri výučbové obdobia.