Triangulárny obchod

Definícia pojmu Triangulárny obchod v ekonomickom slovníku. Výraz Triangulárny obchod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Triangulárny obchod“

Transakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný s finančnými tokmi.