Tri piliere

Definícia pojmu Tri piliere v ekonomickom slovníku. Výraz Tri piliere sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Tri piliere“

Metaforické označenie pre štruktúru Európskej únie, ktorú definuje Maastrichtská zmluva. Hovorí sa, že Únia sa podobá antickému chrámu, ktorý spočíva na troch pilieroch: 1. Európske spoločenstvá, 2. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a 3. spolupráca v oblasti vnútornej politiky a justície.