trh s prevahou dopytu

Definícia pojmu trh s prevahou dopytu v ekonomickom slovníku. Výraz trh s prevahou dopytu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „trh s prevahou dopytu“

Situácia na trhu charakterizovaná kapacitou zásob nedosahujúcou veľkosť dopytu. Dodávatelia pracujú na základe výberu a okrem iného určujú dodacie podmienky, stanovenie ceny, atď.