Tretia osoba

Definícia pojmu Tretia osoba v ekonomickom slovníku. Výraz Tretia osoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Tretia osoba“

Osoba, ktorá bola poškodená konaním poisteného, alebo za ktorú poistený zodpovedá a nie je mu blízka.