trend

Definícia pojmu trend v ekonomickom slovníku. Výraz trend sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „trend“

Nepretržitý vývin označujúci smer dlhotrvajúceho rozvoja určitej veličiny. Poznámka: Teda nehľadiac na krátkodobé vplyvy ako napríklad náhodné a sezónne výkyvy.

Určitý proces, ktorý sa dlhšiu dobu opakuje.