tranzitný sklad

Definícia pojmu tranzitný sklad v ekonomickom slovníku. Výraz tranzitný sklad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „tranzitný sklad“

Objekt na prechodné uloženie tovaru v železničných alebo prístavných skladiskách skôr, ako ho veľkoobchod formou tranzitných dodávok rozošle svojim odberateľom.