tranzitný náklad

Definícia pojmu tranzitný náklad v ekonomickom slovníku. Výraz tranzitný náklad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „tranzitný náklad“

1. Náklad medzi vonkajším colným odbavením a vnútorným colným odbavením. 2. (V leteckej doprave) Náklad prichádzajúci do určitého bodu a vychádzajúci z neho tým istým priamym letom.