tranzit

Definícia pojmu tranzit v ekonomickom slovníku. Výraz tranzit sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia, Logistika.

Definícia výrazu „tranzit“

1. (Všeobecne) Akt prechodu alebo prepravovania cez nejaké územie alebo oblasť. 2. (Colne) Colná procedúra, v rámci ktorej sa tovar dostane pod colnú kontrolu, z jednej colnice do druhej. Poznámky: Colné úrady bežne povoľujú tranzitnú prepravu tovaru pod colnou kontrolou na ich území: a) zo vstupnej colnice do výstupnej (priamy tranzit), b) zo vstupnej colnice do vnútroštátnej (vnútorný tranzit) c) z vnútroštátnej colnice do výstupnej (vonkajší tranzit) d) z vnútroštátnej colnice do inej vnútroštátnej (územný tranzit) Colný tranzitný pohyb, tak ako je to uvedené v odstavcoch a) až c), sa nazýva medzinárodný colný tranzit vtedy, ak je súčasťou jednej colnej tranzitnej operácie, počas ktorej sa prechádza jedna, alebo viacero hraníc v súlade s bilaterálnou alebo multilaterálnou dohodou.

Akt prechodu alebo prepravovania cez nejaké územie alebo oblasť, alebo colná procedúra, v rámci ktorej sa tovar dostane pod colnú kontrolu, z jednej colnice do druhej.