Transport package / Prepravný obal

Definícia pojmu Transport package / Prepravný obal v ekonomickom slovníku. Výraz Transport package / Prepravný obal sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Transport package / Prepravný obal“

Vonkajší obal prispôsobený preprave, plniaci funkciu ochrannú a manipulačnú (spoluvytvára prepravnú jednotku, spravidla na báze palety), tiež informačnú funkciu.