Transformer

Definícia pojmu Transformer v ekonomickom slovníku. Výraz Transformer sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Transformer“

komponent nástroja Cognos PowerPlay, ktorý transformuje dvojrozmerné dáta z firemných a osobných databáz do multidimenzionálnych dátových modelov. Pomocou tohto nástroja môže správca PowerPlay navrhovať, budovať a aktualizovať kocky.

Komponent nástroja IBM Cognos PowerPlay, ktorý transformuje dvojrozmerné dáta z firemných a osobných databáz do multidimenzionálnych dátových modelov.