Transfery

Definícia pojmu Transfery v ekonomickom slovníku. Výraz Transfery sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Transfery“

Výdavky vyplatené bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary (jednostranné platby). Ide o príspevky a dotácie fyzickým a právnickým osobám a návratné finančné výpomoci.