Transferová platba

Definícia pojmu Transferová platba v ekonomickom slovníku. Výraz Transferová platba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Transferová platba“

Peniaze, ktoré štát poskytuje občanom pre iné dôvody, než je bežné zamestnanie alebo než je výmena za tovar a služby. Príkladom takejto platby sú sociálne dávky, podpora v nezamestnanosti a pod.