transeurópske dopravné siete

Definícia pojmu transeurópske dopravné siete v ekonomickom slovníku. Výraz transeurópske dopravné siete sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „transeurópske dopravné siete“

(trans-european networks, ten) – Železničná infraštruktúra, diaľničná a cestná sieť, koridory kombinovanej dopravy, letiská a vnútrozemské vodné cesty, rozvíjané podľa zásad dopravnej politiky Európskej únie ako efektívne, integrované, vzájomne prepojené a bezpečné systémy na území únie.