TQM

Definícia pojmu TQM v ekonomickom slovníku. Výraz TQM sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „TQM“

skratka Total Quality Management. TQM je filozofiou manažmentu a v praxi je realizovaná podľa rôznych modelov, v Európe je aplikovaný hlavne podľa modelu tzv. EFQM Model Excelence. Tento model aplikuje 8 základných princípov TQM a predstavuje najnáročnejší a najdokonalejší metodický materiál k rozvoju systémov manažérstva.

Filozofia manažmentu kvality v praxi realizovaná podľa rôznych modelov.