TPM

Definícia pojmu TPM v ekonomickom slovníku. Výraz TPM sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „TPM“

Systém prevádzkovania zariadení, ktorý prináša najvyššiu efektívnosť a produktivitu.

Úplný proces výroby, ktorý zahrnuje všetky kroky (pridávajúce hodnotu aj tie, ktoré hodnotu nepridávajú) potrebné na to, aby sa dostal výrobok od výrobcu k zákazníkovi.