Tovary a služby

Definícia pojmu Tovary a služby v ekonomickom slovníku. Výraz Tovary a služby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Tovary a služby“

Kategória výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie, do ktorej patria napríklad platby za materiál, energiu, cestovné náhrady, dopravné, školenia, opravy a údržbu.