tovarový tok

Definícia pojmu tovarový tok v ekonomickom slovníku. Výraz tovarový tok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „tovarový tok“

Tok tovaru po rôznych cestách medzi nákupom surovín a dodávkou dokončeného výrobku externému zákazníkovi.