tovar pod colnou uzáverou

Definícia pojmu tovar pod colnou uzáverou v ekonomickom slovníku. Výraz tovar pod colnou uzáverou sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „tovar pod colnou uzáverou“

Tranzitný tovar, ktorý sa musí prepravovať s colnou uzáverou a môže sa vyložiť len pod colným dozorom; podľa vžitých zvyklosti pri tomto označení platí predávajúci dávky a poplatky v krajine vývozu, kupujúci clo, dávky a poplatky v krajine dovozu; dávky a poplatky prievoznej krajiny, vrátane výdavkov colného odbavenia platí strana, na ktorej vrub ide dovozné.