tona

Definícia pojmu tona v ekonomickom slovníku. Výraz tona sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „tona“

1. Jednotka hmotnosti: 1000 kilogramov (metrická tona), alebo 2 240 libier (dlhá tona). 2. Jednotka objemu, používaná najmä na vyjadrenie objemu lode. 3. Jednotka hmotnosti, alebo miera používaná ako základ pre výpočet nákladov (nákladná tona).