Tomorrow next

Definícia pojmu Tomorrow next v ekonomickom slovníku. Výraz Tomorrow next sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Tomorrow next“

(T/N) – Jednodňový úver, príp. depozitum, tzv. od zajtra do pozajtra. K prevodu peňažných prostriedkov dochádza nasledujúci pracovný deň po dohodnutí obchodu, pričom dlžník spláca peňažné prostriedky druhý pracovný deň po dohodnutí obchodu.