Tolerovaný pobyt

Definícia pojmu Tolerovaný pobyt v ekonomickom slovníku. Výraz Tolerovaný pobyt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Tolerovaný pobyt“

Policajný útvar udelí cudzincovi: ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, ktorý je maloletým dieťaťom nájdeným na území Slovenskej republiky, ktorý je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, ak má menej ako 18 rokov, ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné, ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života, ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia.