Tolerančné obdobie

Definícia pojmu Tolerančné obdobie v ekonomickom slovníku. Výraz Tolerančné obdobie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Tolerančné obdobie“

Čas, kedy dlžník môže splatiť dlžnú sumu splatného úveru v plnej výške bez finančných poplatkov alebo splatiť poistnú istinu bez pokuty.