Tok tovaru

Definícia pojmu Tok tovaru v ekonomickom slovníku. Výraz Tok tovaru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Tok tovaru“

Smer pohybu tovaru z krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do krajiny (dovoz, resp. prijatie).