tok

Definícia pojmu tok v ekonomickom slovníku. Výraz tok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „tok“

(v pohybe tovaru pri vykazovaní) – Množstvo tovaru, ktoré prechádza cez jedno miesto merania. Môže to byť jednoduchá položka tovaru, prechádzajúca v danom okamžiku. Tiež to môže byť akumulácia množstva tovaru, prechádzajúceho v danom časovom okamžiku.