tlakový zásobník

Definícia pojmu tlakový zásobník v ekonomickom slovníku. Výraz tlakový zásobník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „tlakový zásobník“

Zásobník na skladovanie a nadväznú pneumatickú dopravu materiálu (napr. cementu) pri tlakovom vyprázdňovaní.