tlakový pneumatický dopravník

Definícia pojmu tlakový pneumatický dopravník v ekonomickom slovníku. Výraz tlakový pneumatický dopravník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „tlakový pneumatický dopravník“

Pneumatický dopravník, do potrubia ktorého sa vháňa stlačený vzduch; materiál je alebo rozptýlený a unášaný v potrubí prúdom vzduchu (doprava vírením), alebo vypĺňa celý prierez potrubia a vzduch naň tlačí ako na piest, pričom sa celý stĺpec kĺže v potrubí (doprava šmykom).