tlačno – ťažné zariadenie

Definícia pojmu tlačno – ťažné zariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz tlačno – ťažné zariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „tlačno – ťažné zariadenie“

Tlačné prídavné zariadenie určené na dvíhanie plošinou, alebo vidlicami uchopením najbližšieho okraja príchytkou kontrolovanou vodičom. Zariadenie je doplnkovo nainštalované na manipuláciu nákladných jednotiek, ktoré sa prepravujú na ložnej ploche zvyčajne zostrojenej z jedného kusa papierovej lepenky.