Tím

Definícia pojmu Tím v ekonomickom slovníku. Výraz Tím sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Tím“

Skupina ľudí, ktorá sa od bežnej pracovnej skupiny, resp. skupiny jednotlivcov odlišuje tým, že má spoločné ciele, uvedomenie so seba samého ako jednotlivca patriaceho do tej istej jednotky, vzájomné prepojené, závisle funkcie, činnosti, a dohodnuté normy alebo hodnoty, ktorými je určované správanie sa ľudí v skupine.